Специално изгодно предложение за планинги  
Готов дизайн
Имаме над 20 предварително разработени дизайна (шаблона) за планинги. Достатъчно е само да си изберете комбинация от модел (дизайн), цветове и шрифт за текста. Автоматично добавяме вашите контактни данни и след одобрение отпечатваме.
Цените и сроковете са като за изработка на стандартни фирмени планинги. Използването на дизайна е безплатно.
 
Планинги-подложки за мишки
Срокове и отстъпки за планинги
Дизайн и предпечатна подготовка