Предложените цени са за фактури, изработени по нормативните изисквания на химизирана цветна хартия (3 различни по цвят слоя).
Един кочан съдържа 99 листа, които са с еднакъв печат на всички слоеве.
Минимално количество – 5 кочана.
Цената в таблицата е за 1 брой.
 
формат
5 кочана
5 - 10 кочана
10 - 20 кочана
А5 (8 реда)
12.00
10.00
9.00
3/4 от А4 (23 реда)
15.00
14.00
12.00
А4 (40 реда)
20.00
17.00
15.00
Специални изгодни предложения за фактури
Срокове и отстъпки за фактури
Дизайн и предпечатна подготовка