Фирменият стил е лицето на компанията и в много висока степен определя отношението на клиентите и партньорите към фирмата и нейната продукция.
Проектиране и компютърен дизайн на нов фирмен знак (лого) – 250 лв.
 
Цялостно проектиране на фирмен стил – лого, шрифтове, разположение, цветове, слоуган, обемно-пространствено решение и др. – 350 лв.
Фирменият стил се изработва професионално в съответствие с правилата на деловия етикет и стандарти.

Като правило получавате три до пет варианта на проекти за фирмен стил. Заплаща се само одобреният проект.
На основата на фирмения стил разработваме всички рекламни и промоционни материали на фирмата.
Редизайн на фирмен знак
Ако вече имате и ползвате в практиката фирмено лого (без значение от кого и кога е изработено), но смятате за необходимо то да бъде осъвременено, ние ще направим професионален редизайн. Това може да бъде просто стилизиране на стария знак или пък цялостно изграждане на нова фирмена идентичност.

Редизайн на лого – 80 лв. Редизайн на фирмен
стил – 150 лв.
 
Специални предложения за фирмен стил
Спестяващо пакетно предложение "Фирмен стил"
Дизайн и предпечатна подготовка