Дизайн и предпечатна подготовка  
Студиото за дизайн и предпечатна подготовка на Рекламна къща КоректА подготвя вашите изходни материали за печат. Това е още една гаранция за качествена изработка на печатната продукция.

Разчитайте на нас както за точно възпроизвеждане на ваши съществуващи печатни бизнес-материали, така и за нов дизайн и цялостно проектиране на фирмената ви акциденция.

Специалистите ни работят с текстови или графични файлове, мостри, графични оригинали на хартия, идейни или художествени проекти, словесно описание на проект. Бързо (ако желаете – във ваше присъствие) изготвят проекти за всички видове печатни бизнес-материали.
Векторизация на съществуващ фирмен знак – 20 лв. (ползва се при всички следващи рекламни проекти).
Подготовка за печат и цветоотделяне – безплатно.
Сканиране и обработка на илюстрации - 5 лв./бр. Могат да бъдат снимки, негативи или позитиви.
Черно-бели разпечатки за коректура – безплатно.
Запис на проекта на дискета или CD-ROM в желан от вас формат - безплатно.

Цветово съответствие - за да спазим в максимална степен вашите изисквания, работим с прецизни цветови скали и калибрационни карти. Те са на ваше разположение, за да дефинирате точно желаните цветове.

Дигитална цветна контролна разпечатка
– 3 лв./бр. (ако се използва лукзозна хартия, се добавя цената и).