Планинги-подложки за мишки  
Върху всеки лист на тези практични бележници - подложки за мишки, е фирмената символика.  
цена за 1 бр.
50 бр.
до 100 бр.
до 200 бр.
до 300 бр.
пълницветен печат
5.46
3.83
3.22
2.95
За видове, модели и тиражи на фирмени бележници, невключени в ценовите листи, поискайте индивидуални калкулации.

Запитване за цена
Специално изгодно предложение за планинги
Срокове и отстъпки за планинги
Дизайн и предпечатна подготовка