Бланките, заедно с визитките, изразяват стила на фирмата, затова е важно те да са синхронизирани по дизайн, използвани материали и цветове.  
 
 
Срокове и отстъпки за бланки
Дизайн и предпечатна подготовка