Срокове и отстъпки за планинги  
Отстъпки за планинги
При тираж над 300 бр. - индивидуални калкулации и значително по-ниски цени.

Безплатна подготовка за печат на планинги при съществуващ фирмен знак, при използване на шаблон или готов дизайн.
Дизайн на фирмен планинг – 30 лв.

Срокове
за изпълнение на планинги
• стандартни модели планинги – до 3 дни
• нестандартни хартии и модели – до 5 дни
 
Планинги-подложки за мишки
Специално изгодно предложение за планинги
Дизайн и предпечатна подготовка