Фирменият бележник е рекламен подарък, който ежедневно напомня за фирмата и нейните услуги.  
 
Незабавна поръчка на бележници
Дизайн и предпечатна подготовка