Дизайнът е лицето на вашия бизнес, първото впечатление, което създавате чрез рекламните си материали. Стремежът ни е да ви предлагаме стилни и остроумни дизайнерски решения, дизайн, който грабва внимание-то, помага да се възприема с лекота информацията, изгражда положително отношение. А проектирането и изпълнението на рекламните материали е подчинено на фирмения стил и спецификата на вашия бизнес, на характера на рекламното послание и желания рекламен ефект.  
Можете да ни поверите изцяло оформлението на вашето рекламно изделие или да присъствате по време на работата и с наша помощ да реализирате своите идеи. Нужно е само да предоставите вашите изходни материали – текстови и(или) графични файлове, мостри, снимки, диапозитиви, печатни оригинали, илюстрации.

В състояние сме да поемем поръчката на всеки етап от предпечатната подготовка:
 
Сканиране и обработка на растерни и векторни изображения – 5 лв./бр.
Компютърен набор на печатни текстове, корекция и редакция, превод
Сканиране и обработка (цветокорекция, ретуш и др.) на фотографски изображения, диапозитиви, негативи и друг илюстративен материал.
Страниране (оформление) на многостранични издания.
Оптимизиране на предпечатния продукт за различни печатни технологии.
Цветоотделяне - 4 лв. за цвят.
Експониране на филм.
Като правило получавате два до три варианта на проекти по поръчката си. Заплаща се само одобреният.
За ваше удобство, в каталога към информацията за всеки вид рекламно изделие са посочени и цените за дизайн. При специфични поръчки цената за дизайн се определя според сложността на конкретния проект. Базовата цена е 15 лв./час работа на дизайнер и 10 лв./час за предпечатна подготовка.

На нас можете да разчитате също за оформянето и редактирането на текстовете, за креативни идеи и цялост-ни дизайнерски решения.
Работа с илюстрации
Работа с текстове
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ПЕЧАТНА РЕКЛАМА - ОТ ИДЕЯТА ДО КЛИЕНТА"