Плакатът (наричат го “удар в очите”) е атрактивно, ефектно средство за реклама, което има за цел да създава позитивен образ на марката, да буди положителни асоциации, да подтиква към покупка.  
Формат А3
Формат А2
Специални изгодни предложения за плакати
Срокове и отстъпки за плакати