Работа с текстове  
Набор на текст
Професионален компютърен набор на всички видове текст.
за 1 стандартна страница (30 x 60 - 1800 символа)
до 7 раб. дни
до 2 раб. дни
до 24 часа
набор на гладък текст на български език
0.80
1.20
1.80
набор на гладък текст на чужд език
2.00
2.70
3.30
въвеждане и изработване на таблици, графики, схеми, диаграми - за бр.
0.80
1.10
1.30
Цените са за набор на текст от печатен оригинал. При набор от ръкописен оригинал се добавят 20 %.
Корекция и редактиране на текст
за 1 стандартна страница (30 x 60 - 1800 символа)
на български език
на чужд език
контролна разпечатка за коректура
0.06
0.06
нанасяне на ваши корекции
0.20
0.40
четене на текст от професионален коректор
0.15
0.40
четене на текст от професионален редактор
0.30
0.50
Превод
Устни и писмени преводи от квалифицирани преводачи с всякаква сложност и обем, от различни професионални области – икономически, технически, юридически, медицински, художествени текстове, документи, кореспонденция, рекламни материали т.н.
писмен превод от и на английски, немски, руски - за 1 стр.
до 7 раб. дни
до 24 часа
стандартен текст
8
10
специализиран текст
10
14
Превод от и на други езици - цена при заявка.
Запитване за цена
Работа с илюстрации
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ПЕЧАТНА РЕКЛАМА - ОТ ИДЕЯТА ДО КЛИЕНТА"