Проспектът и каталогът са висококачествени рекламни изделия със систематизирана, изчерпателна информация и атрактивно оформление. Те “продават” продукти и услуги, но също така спомагат за създаване на положително отношение към фирмата и определен имидж.  
Технологичната особеност на проспектите и каталозите, както и на другите многостранични рекламни изделия (фирмени бюлетини и списания, юбилейни алманаси, материали от конференции, фирмени книги и др.), е в разнообразния брой листове и подлепването или теловането на страниците в единно тяло.

Запитване за цена

Нискотиражни многостранични изделия

Разполагаме със специализирана техника и поемаме поръчки за цялостна изработака на нискотиражни печатни изделия - започвайки буквално от една бройка. Срокът е от 1 до 3 дни.
 
Правим точни калкулации според конкретните параметри на интересуващото ви рекламно изделие.

Запитване за цена