Възползвайте се от комплексните услуги на КоректА – още едно улеснение по пътя на вашето рекламно послание до целевите клиенти. Ние се грижим и за разпространението на рекламните материали – разлепване на плакати, пускане по пощите при безадресна или директна реклама, раздаване по време на мероприятия.

Специално подбран и обучен екип изпълнява стриктно изискванията ви при провеждането на рекламната кампания. Работим при максимален контрол – получавате ежедневна отчетност (лично, чрез e-mail или sms) за покритите райони и изпълнени графици, както и крайни контролни чек-листи.
 
Разлепване на плакати
Пускане на листовки в пощенските кутии
Разлепване на стикери във всеки вход
Раздаване по време на мероприятия
Специално изгодно предложение за разпространение на рекламни материали