СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ПЕЧАТНА РЕКЛАМА - ОТ ИДЕЯТА ДО КЛИЕНТА"  
  Пакетната форма е особено изгодна при цялостна реализация на вашата рекламна акция с печатни материали (плакати, листовки, дипляни, каталози и др.). Тя включва:
- идейно проектиране и дизайн;
- печат и изработка;
- разпространение.
Освен предимствата на комплексното изпълнение, при едновременна поръчка и по трите елемента на пакета получавате допълнителна ценова отстъпка от 5%!
 
Всички цени са в лева без ДДС. При поръчка над 100 лв. се заплаща авансово 50 % от стойността.
Преференциални цени и специални отстъпки за изработка на големи тиражи, както и при Рамков договор за периодични тиражи.

Сроковете за изпълнение подлежат на договаряне при приемане на поръчката. Те са в работни дни и започват да текат след вашето одобрение на проекта.

Поради многообразието от хартии, формати, размери и видове печатни изделия, за цени, невключени в ценовите листи, изготвяме оперативно калкулации.

Запитване за цена

Офериране – до 60 минути.

Online-калкулатор

Оnline-калкулаторът незабавно пресмята разнообразни варианти – можете сами да се ориентирате и да намерите най-изгодния.
Работа с илюстрации
Работа с текст