Практиката показва, че качественото медиа-планиране позволява да се икономиса около 30 % от рекламния бюджет, както и да се увеличат значително показателите за ефективост на рекламната кампания.
Рекламна къща КоректА разработва и предлага оптимално медийно планиране – подчинявайки го изцяло на спецификата на вашия бизнес, маркетинговите и рекламни цели, наличния бюджет и възможностите за рекламно въздействие на различните медии.
Непрекъснатият ни контакт с медиите и информацията относно техните аудитории, рейтинги и тарифи ни позволяват да направим ефективен подбор и микс на рекламни площи и медийно време за всеки конкретен клиент и бюджет.
Нашата професионална консултация може да ви бъде много полезна и когато медийната реклама трябва да се съчетае с други рекламни форми в рамките на рекламната кампания.
Медиа-планирането, контролът над публикациите и излъчванията и отчетът за проведената медийна кампания се изготвят безплатно за всеки клиент на КоректА.
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЙНА РЕКЛАМА