Не случайно рекламирането в пресата се ползва с голяма популярност сред рекламодателите. Невисоката стойност, възможността за оперативност и гъвкавост, както и за прецизен подбор на медиите според желаните аудитории, определят нейната ефективност.  

 

Непрестанно следим и проучваме рейтинга, социално-демографските характеристики на читателите, разпространението, начините за продажба и тиражите на печатните издания. Рекламните специалисти са на ваше разположение с актуална информация – за да подпомогнат ефективния подбор на медии и рекламни форми според вашите цели и бюджет.

Действащи рекламни тарифи на над 430 печатни издания.

 

Публикуване на реклама в печатните медии
Изработване на рекламни карета и страници
Вложки
Пъблик рилейшънс материали (PR)
Специални изгодни предложения за прес-реклама
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЙНА РЕКЛАМА