Когато изискванията на рекламната кампания са оперативност и обхват на голяма целева аудитория с възможност за селективност, радиото е един от най-ефективните и мобилни рекламни канали.
При разработването на вашите радио-рекламни кампании ползвайте актуалната база-данни на КоректА за рейтинга и слушаемостта на радиостанциите, аудиториите и музикалния формат на различните радиопрограми. Правилният избор на програмен радиопрофил, съобразен с цялостната ви рекламна стратегия, ще умножи многократно ефекта от рекламното послание.
Излъчване на радио-реклама
Изработване на радио-клип (аудиоспот)
PR-форми на радиореклама
Специални изгодни предложения за радио-реклама
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЙНА РЕКЛАМА