Регистриране на сайта в търсачки
Регистрирането се извършва на най-популярните големи български и световни търсещи машини – т.нар. търсачки (около 88 % от трафика към web-сайтовете се генерира от тях). Това са портали от типа на yahoo.com, excite.com, lycos.com, altavista.com, infoseek.com, както и българските dir.bg, search.bg, info.bg, bol.bg и т.н.

Регистрацията в търсещите системи прави възможно търсенето на вашия сайт по ключови думи и/или тематични раздели. Ние разработваме свои предложения за оптимизация на основа на най-често търсените думи и словосъчетания, а така също с отчитане на особеностите на всяка търсеща система.
web-регистрация
регистрация в български търсачки
30.00
регистрацич в чужди търсачки
40.00
регистрация в специализирани ресурси
40.00
 
В зависимост от съдържанието му, сайтът може да се регистрира и на по-тясно специализирани търсещи машини и тематични каталози.
Когато сайтът има паралелна версия на друг език, нашите специалисти ще го оптимизират за индексация в световните търсещи системи.
Реклама чрез банери
Контекстна реклама
Офлайн реклама на сайта
Специални изгодни предложения за web-промоция
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА"
 
   
Последна актуализация на 23 Март 2006 г. в 20:00 часа