Офлайн реклама на сайта
Добре е да се използват възможностите на традиционната реклама, като се посочват web-адреса и e-mail-адреса върху всички печатни рекламни материали и бизнес-документи. Може да се разработи специална кампания за популяризиране на сайта чрез други форми на реклама (медийна, външна, транспортна и т.н.).
А когато всички ваши рекламни средства са комплексно планирани и изработени от един изпълнител, това е безспорно предимство.
Регистриране на сайта в търсачки
Реклама чрез банери
Контекстна реклама
Специални изгодни предложения за web-промоция
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА"
 
   
Последна актуализация на 23 Март 2006 г. в 20:00 часа