Рекламните кампании в Интернет стават все по-актуални и потребни. Добре обмислената, професионално разработена и грамотно проведена рекламна кампания в мрежата не просто ще направи популярен и посещаван вашия сайт. Тя може да бъде самостоятелна рекламна акция с конкретни маркетингови цели или част от цялостен рекламен микс.
Защо за вас е по-изгодно и ефективно да рекламирате в Интернет чрез КоректА?
На ваше разположение са актуални рекламни тарифи на няколкостотин рекламни площадки в мрежата (Интернет-портали, online-медии, новинарски сайтове, специализирани ресурси и др.).
Можете да ползвате безплатно поддържаната от нас база данни с актуални изследвания, сайт-профили и статистики за ефективността на различните медии, информация за техните аудитории и специфични изисквания и възможности.
Получавате консултация за ефективен подбор и планиране при таргетирано разполагане на банерите – така плащате за показване на рекламата изключително на тази аудитория, на която желаете (в това отношение Интернет е най-ефективната рекламна медия).
При покупката на рекламно място получавате изгодни цени и ползвате отстъпки от действащите тарифи.
Специални отстъпки за реклама в Интернет

Процентът за отстъпка зависи единствено от общия обем при една поръчка – без значение за колко рекламни модула и за разполагане в колко ресурса са натрупани
Специално изгодно предложение за реклама в Интернет
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА"