Интернет е изключително динамична информационна среда и най-големият коз на един сайт е актуалността.
Създаването на web-сайт не е еднократно действие, а изисква системни грижи, за да се поддържа и повишава ефективността му. Ако не се обновява и не привлича нови посетители, сайтът просто не работи. Така вложените в проекта средства се оказват изхарчени напразно.

Ако за вас е неоправдано да имате web-майстор на щат, можете да разчитате на нашите специалисти за периодичната поддръжка и актуализация (update) на сайта.
Изберете най-изгодния за вас вариант – месечен абонамент, при конкретна заявка или самостоятелно чрез нашата система за управление на сайта.
Абонаментна поддръжка
Обновяване при заявка
Система за управление на сайта
Редизайн
Специално изгодно предложение за актуализация на сайта
СПЕСТЯВАЩО ПАКЕТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ "ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА"
 
   
Последна актуализация на 23 Март 2006 г. в 20:00 часа