Изпълняваме поръчки за печат на всички видове търговски листовки, придружаващи стоките и услугите - гаранционни карти, инструкции за ползване, технически описания, рецепти, информационни флаери, инструкции за безопасност, технологични карти и др.
Търговските листовки могат да бъдат многостранични, както и в кочани (включително и на химизирана хартия).

Запитване за цена
Дигитален печат
Офсетов печат
Специално изгодно предложение за търговски листовки
Срокове и отстъпки за търговски листовки
Дизайн и проектиране