Печатните материали, използвани на мястото на продажбата – магазини, щандове, аптеки, шоу-румове, търговски зали и др., имат за цел да привличат вниманието, да подтикват към покупка, да информират. Нерядко те се явяват краен аргумент - по данни от последни изследвания, 2/3 от решенията за покупка се взимат от потребителите на мястото на продажбата.

Технологиите, които използваме, позволяват както големи, така и малки изгодни тиражи. Освен това, изработваме дори единични бройки, без това да повишава цената.
Етикети за цена и лента за поставяне на стелажите
P.O.S. материали
Промо-постери
Промо-листовки
Указателни и информационни табелки
Демонстрационни маси и търговски стелажи
Подова графика
Фирмени чинийки за ресто
СПЕСТЯВАЩИ ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ "ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ" И "ЗА РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ"
Специлано изгодно предложение за търговски обекти
Срокове и отстъпки за търговски обекти
Дизайн и проектиране