Мострените албуми и цветните карти са безусловно небходими при търговията с мебели, бои, текстил и др. Най-широко ползваните са тип “ветрило”, тип “книжка”, еднолистни, като голяма дипляна, но могат да бъдат с всякакви форми, размери и варианти за атрактивно представяне на мострите.
Поискайте от рекламните специалисти конкретни калкулации.
 
Дизайн и проектиране