Срокове и отстъпки за оферти и ценови листи
Отстъпки за оферти и ценови листи
• при дигитален печат – над 300 л. А4 – 3% отстъпка
• при офсетов печат – над 2 000 тираж А4 – 3% отстъпка
Безплатна подготовка за печат на оферти с готов дизайн.
Дизайн и оформление на оферта – 20 лв. за едноцветен и 40 лв. за многоцветен вариант.
Срокове за изработка на търговски листовки
• дигитален печат – до 90 минути
• офсетов печат – до 3 дни
 
Дигитален печат
Офсетов печат
Дизайн и проектиране
 
   
Последна актуализация на 23 Март 2006 г. в 20:00 часа