Дизайн и проектиране
Студиото за дизайн и предпечатна подготовка на Рекламна къща КоректА е оборудвано с мощна, специализирана за тази цел компютърна техника. Дизайнерите изработват проекти за всички видове търговски рекламни материали – по идея и задание на клиента или изцяло по авторски проект.
Можем да възпроизведем точно предишни ваши модели, да нанесем по тях изменения и подобрения или да направим изцяло нов дизайн и модел.

В състояние сме да поемем поръчката на всеки етап от предпечатната подготовка:
Сканиране и обработка на фотографски изображения, диапозитиви, негативи и друг илюстративен материал - 5 лв./кадър.
Фотографиране на обекти и продукти - аранжиране на експонатите, декор
Фототека - богата тематична колекция от готови кадри
Компютърен набор на печатни текстове, корекция и редакция, превод
Оптимизиране на предпечатния продукт за различни печатни технологии.
Цветоотделяне - 4 лв./цвят.
Експониране на филм.

Базовата цена за дизайн е 15 лв./час работа на дизайнер - определя се според времето за графично оформление на изделието, спецификата и сложността на проекта.
Получавате два до три варианта на проекти по поръчката си, заплаща се само одобреният от вас проект.
Предпечат на търговски материали - 10 лв./час.
Контролни разпечатки
Черно-бели разпечатки за коректура – безплатно.
Дигитална цветна контролна разпечатка – 3 лв./бр. (ако се използва луксозна хартия, се добавя нейната цена).
Демо-макет на изделието (за опаковки и
др.) – 7 лв./бр.
Безплатна подготовка за печат и цветоотделяне при готов проект.
Безплатен запис на проекта на дискета или CD-R в желан от вас формат.