Хитово предложение на рекламна къща КоректА - пълноцветният дизайн позволява пълно съответствие между фирмения стил и силното рекламно въздействие.  
 
 
цена за 1 бр.
до 20 бр.
до 50 бр.
до 100 бр.
до 200 бр.
до 500 бр.
с бели листове
5.80
5.70
5.60
5.20
4.90
листове с печат в 1 цвят
-
-
-
5.60
5.40
 
Срок за изпълнение на бележници ИМИДЖ - до 6 дни.  
Дизайн и предпечатна подготовка
 
   
Последна актуализация на 23 Март 2006 г. в 20:00 часа