Специални изгодни предложения за бележници  
Готов дизайн  
Имаме над 50 предварително разработени дизайна (шаблона) за бележници-асистент. Достатъчно е само да си изберете комбинация от модел (дизайн), цветове и шрифт за текста. Автоматично добавяме вашите контактни данни и след одобрение отпечатваме.
Цените и сроковете са като за изработка на стандартни фирмени бележници. Използването на дизайна е безплатно.
Нестандартни модели
Незабавна поръчка на бележници
Дизайн и предпечатна подготовка