Ефектни печатни технологии  
Допълнителните технологични процеси могат да се приложат самостоятелно или в комбинация с офсетов печат.
Цените за тях се добавят към основните цени.
 
500 бр.
1 000 бр.
2 000 бр.
3 000 бр.
релефен печат - 1 цвят
104.00
179.00
340.00
497.00
голд печат (с метално фолио) - 1 цвят
116.00
188.00
352.00
501.00
При голд печат и сух печат има клише (15 лв./бр.), което се ползва и при следващи поръчки.
Срокове и отстъпки за бланки
Незабавна поръчка на бланки
Дизайн и предпечатна подготовка