Срокове и отстъпки за листовки
Oтстъпки за листовки
При тираж над 16 000 бр. - индивидуални калкулации и значително по-ниски цени.

Безплатна подготовка за печат
на листовки при готов дизайн.
Дизайн на листовка – 80 лв.

Срок
за изработка на листовки – до 3 дни.
Формат А5
Формат 1/4 от А4
Формат 1/3 от А4
Специални изгодни предложения за листовки
Горещи оферти