Срокове и отстъпки за брошури  
Отстъпки за брошури
При тираж над 8 000 бр. - индивидуални калкулации и значително по-ниски цени.

Безплатна подготовка за печат
на брошури при готов дизайн.
Дизайн на брошура – 130-180 лв. в зависимост от сложността на проекта.

Срок
за изработка на брошури – до 5 дни.
 
Специални изгодни предложения за брошури