Горещи оферти
За да намалим вашите разходи за реклама, обединяваме няколко тиража на листовки в една печатна форма. При това пакетно изпълнение на няколко поръчки, цената се смята като за голям тираж – така икономисвате до 20 %! В Горещи оферти публикуваме актуалните свободни позиции в комбинираните тиражи, сроковете за изработка и специалните по-ниски цени.
Формат А5
Формат 1/4 от А4
Формат 1/3 от А4
Специални изгодни предложения за листовки
Срокове и отстъпки за листовки