Формат А5 (14,8 x 21 см.) - на 115 гр. гланцова или матова хартия  
   
500 бр.
1 000 бр.
2 000 бр.
4 000 бр.
6 000 бр.
лице - 1 цвят
без печат на гърба
55.00
74.00
113.00
200.00
371.00
гръб - 1 цвят
92.00
103.00
141.00
226.00
411.00
лице - 2 цвята
без печат на гърба
92.00
103.00
141.00
226.00
411.00
гръб - 1 цвят
130.00
145.00
168.00
271.00
487.00
гръб - 2 цвята
178.00
234.00
243.00
466.00
663.00
лице - 3 цвята
без печат на гърба
130.00
145.00
168.00
271.00
487.00
гръб - 1 цвят
178.00
234.00
243.00
466.00
663.00
гръб - 2 цвята
224.00
256.00
293.00
543.00
755.00
гръб - 3 цвята
246.00
262.00
335.00
618.00
843.00
лице - пълноцветно без печат на гърба
178.00
234.00
243.00
466.00
711.00
гръб - 1 цвят
224.00
256.00
293.00
543.00
755.00
гръб - 2 цвята
246.00
262.00
335.00
618.00
843.00
гръб - 3 цвята
294.00
312.00
352.00
696.00
935.00
гръб - пълноцветно
337.00
355.00
407.00
780.00
1 121.00
Формат А5 (14,8 x 21 см.) - на 150 гр. гланцова или матова хартия
   
500 бр.
1 000 бр.
2 000 бр.
4 000 бр.
6 000 бр.
лице - 1 цвят
без печат на гърба
61.00
85.00
137.00
247.00
465.00
гръб - 1 цвят
99.00
117.00
158.00
295.00
521.00
лице - 2 цвята
без печат на гърба
95.00
117.00
158.00
295.00
521.00
гръб - 1 цвят
139.00
157.00
208.00
326.00
599.00
гръб - 2 цвята
182.00
248.00
266.00
505.00
737.00
лице - 3 цвята
без печат на гърба
139.00
157.00
208.00
326.00
599.00
гръб - 1 цвят
182.00
248.00
266.00
505.00
737.00
гръб - 2 цвята
238.00
262.00
314.00
581.00
829.00
гръб - 3 цвята
266.00
288.00
362.00
650.00
917.00
лице - пълноцветно без печат на гърба
182.00
248.00
266.00
414.00
790.00
гръб - 1 цвят
238.00
262.00
314.00
581.00
829.00
гръб - 2 цвята
266.00
288.00
362.00
650.00
917.00
гръб - 3 цвята
308.00
366.00
384.00
735.00
1 010.00
гръб - пълноцветно
364.00
385.00
409.00
845.00
1 200.00
Формат 1/4 от А4
Формат 1/3 от А4
Специални изгодни предложения за листовки
Срокове и отстъпки за листовки
Горещи оферти