Формат 1/4 от А4 (14,8 x 10,5 см. или 7,4 x 21 см.) - на 115 гр. гланцова или матова хартия  
   
500 бр.
1 000 бр.
2 000 бр.
4 000 бр.
6 000 бр.
лице - 1 цвят
без печат на гърба
47.00
55.00
74.00
113.00
200.00
гръб - 1 цвят
80.00
92.00
103.00
141.00
226.00
лице - 2 цвята
без печат на гърба
80.00
92.00
103.00
141.00
226.00
гръб - 1 цвят
116.00
130.00
145.00
168.00
271.00
гръб - 2 цвята
170.00
178.00
234.00
243.00
466.00
лице - пълноцветно без печат на гърба
170.00
178.00
234.00
243.00
466.00
гръб - 1 цвят
210.00
224.00
256.00
293.00
543.00
гръб - 2 цвята
249.00
258.00
262.00
335.00
618.00
гръб - 3 цвята
290.00
294.00
312.00
352.00
696.00
гръб - пълноцветно
329.00
337.00
355.00
407.00
780.00
Формат 1/4 от А4 (14,8 x 10,5 см. или 7,4 x 21 см.) - на 150 гр. гланцова или матова хартия
   
500 бр.
1 000 бр.
2 000 бр.
4 000 бр.
6 000 бр.
лице - 1 цвят
без печат на гърба
50.00
61.00
85.00
137.00
247.00
гръб - 1 цвят
84.00
95.00
117.00
158.00
295.00
лице - 2 цвята
без печат на гърба
84.00
95.00
117.00
158.00
295.00
гръб - 1 цвят
119.00
139.00
157.00
208.00
326.00
гръб - 2 цвята
176.00
182.00
248.00
266.00
414.00
лице - пълноцветно без печат на гърба
176.00
182.00
248.00
266.00
414.00
гръб - 1 цвят
216.00
238.00
262.00
314.00
581.00
гръб - 2 цвята
255.00
266.00
288.00
362.00
650.00
гръб - 3 цвята
296.00
308.00
366.00
384.00
735.00
гръб - пълноцветно
336.00
364.00
385.00
409.00
625.00
Формат А5
Формат 1/3 от А4
Специални изгодни предложения за листовки
Срокове и отстъпки за листовки
Горещи оферти