Предимствата на рекламата чрез обществения или фирмен транспорт са динамичност, голям обхват на градската аудитория, мобилност.
 
Реклама чрез градския транспорт
Реклама върху фирмени транспортни средства